ראובן קאשי על שרירי יבלה ויסטה' לפני הריסתו הסופית