רחוב שוק 'נווה שלום' במבט מצפון (כיום רח' המרד פינת אליעזר רוקח‭.(‬ גלויה משנות ה־‭.20‬ הרחוב ניצב לרח' אלעזר רוקח בנווה שלום, שבו פעל בית ספר תלמוד תורה 'שערי תורה‭.'‬ ברחוב היו בחי מסחר יהודיים וערביים זה לצד זה (ר' מגן דוד על הגג משמאל‭.(‬ בשנת 1921 הפך הרחוב לגבול בין תל אביב למנשיה