מיקום 'יפה נוף' תחת פארק צ'רלס קלור ו. מסגד חסן בק; ‭.2‬ בית חולים ישער ציון' החדש ‭.3 ;(1920-1899)‬ 'חצר שטרלינג‭.4 ;'‬ מתחם בתי ייפה נוףי; ‭.5‬ בית חולים 'הדסה יפו‭.6 ;'‬ בתי אמזלג (ביתו הראשון של אהרון שלוש‭;(‬ ‭.7‬ מלון יבלה ויסטה' ובתי פיינגולד; ‭.8‬ בית חולים ישער ציון' הישן ‭(1899-1890)‬