מלון 'סן דמוי ובית הקפה בקומתו התחתונה - אחד מני רבים, שקמו בשנות ה־0ג והתחרו בקזינו