שבת בבוקר בקפה 'גינתי' ברחי בן יהודה ליד קולנוע 'מוגרבי‭947 .'‬ו