למעלה ? בבית הקפה 'שלג לבנון/ כנראה בית הקפה הספרותי הראשון בתל אביב