בית שנפגע בהפצצת מטוסים מצריים במרכז תל אביב. ‭16.5.1948‬