אנדרטה לטייסים אהרון דוד שפרינצק ומתי סוקניק, שמטוסם נפל בעת מרדף אחרי הספינות המצריות. האנדרטה, שעוצבה בידי אבא אלחנני ובהשתתפות בנימין תמוז, הוקמה בחל ק הצפוני של גן העצמאות בשנת ‭.1952‬ על האנדרטה כתוב ־ "לזכר הטייסים שנפלו בהגינם על תל אביב‭."‬ על סלע בצד האנדרטה מובאים שמותיהם: "לזכר הטייסים שיצאו להגן על העיר ועל הארץ ולא חזרו. דוד בן יוסף שפרינצק הי"ד, מתתיהו (מתי) בן ליפא סוקניק הי"ד"