מתוצאות ההפצצה של המטוסים המצריים במלחמת העצמאות באזור התחנה המרכזית בתל אביב, ארבעה ימים לאחר הכרזת המדינה. במהל ך ההפצצה נפגע אוטובוס הקומתיים של דן אל נכון היחיד שהיה ברשותו