למעלה ו כוחות היהגנה' ומתנדבים מפנים פצועים בעקבות הפצצות המטוסים המצריים על תל אביב במלחמת העצמאות. 27 בספטמבר 948ו