'הגירוש החדש' - כך הכתיר היומון היידי הציוני 'דער טאג' את האיור בגיליונו מה־8 במאי 7ו9ו. האיור השווה למעשה את גירוש תל אביב ויפו לפוגרומים ברוסיה