קול זעקה של העיתונות היהודית ביידיש בניו יורק נגד התעללות התורכים ביישוב היהודי בארץ ישראל. למעלה ? גרויסער חורבן - כותרת ראשית בעיתון היידי הסוציאליסטי 'פארווערטס' (קדימה‭,(‬ מה־8 במאי ‭:1917‬ 'חורבן גדול בארץ ישראלי; באמצע: ירעד טאגי, מה־8 במאי ‭:1917‬ 'אושרו הידיעות על הרציחות התורכיות של יהודים בארץ ישראל‭;'‬ למטה: 'אמריקה מוחה נגד רצח יהודים בידי התורכים' - כותרת בימארגען זיורנאל‭,'‬ מה־22 במאי 1917