תל אביב הריקה והנעולה - בעיני נרוום גוטמן. אחד הינשארים' שהוצבו בשכונה כדי לשמור עליה. לידו ואל מול גימנסיה הרצליה המו־ שבתת, מסתובבים חרדונים ולטאות.