למעלה 1 משפחתו של אברהם קריניצי, לימים ראש העיר המיתולוגי של רמת גן, מגורשת מתל אביב. נראים אברהם ק ריניצי (המשופם) ואשתו (מימין‭.(‬ הילדה המוצצת אצבע במרכז התמונה היא הבת מרים בת השש, שבקרוב ימלאו לה 00ו שנים, חיה עד היום ברמת גן.