מדינת תל אביב - איום על ישראל

ארנון סופר יחסי מרכז שוליים בעולם היחסים 'מרכז-שוליים' והאנומליה המתפתחת בעקבותיהם , ידועים במדינות רבות בעולם המודרני . התופעה היא תולדה של נהירת האוכלוסייה למרכזי התעשייה ההולכים וגדלים בערים , ועמם השירותים ובעיקר מרכזי ההון , ונטישה הדרגתית של החקלאות כבסיס לקיום בפריפריה . הכלכלה הגלובלית של המאות ה 20 וחוב מובילה למבנה עירוני בסגנון מטרופוליני , שבו הקיטוב בין המרכז לשוליים הולך ומתרחב . למעשה נוצרת מערכת של שליטה ותלות , שבה גוברת השפעת המרכז ובה מתרכזים הכוחות הפוליטיים והמשאבים הכלכליים והפיננסיים . תהליך ההגירה של התושבים מאזורי השוליים למטרופולין הופך לבלתי הפיך , בשל השאיפה לשיפור רמת החיים , ולא רק בהיבט הכלכלי . העיר היא גם מרכז לפעילויות תרבותיות במגוון תחומים ( ראה להלן . ( תהליך גידול הערים הראשיות לממדי מטרופולין מתרחש בארצות רבות ולאו דווקא בעשירות שבהן , כמו , למשל , במקסיקו סיטי ובקהיר . נוצרת בהן בהדרגה קוטביות בין מרכז לשוליים היוצרת בעיה חברתית שהולכת ומחריפה במטרופולין עצמו , כאשר האוכלוסיות החלשות ( שהן לא אחת גם החדשות ) מתגוררות בפרוורי העיר שהופכים לשכונות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל