חגיגת ט"ו בשבט: ונטעתם מכרי הארץ. צילום נטיעת שדרות קרן קימת, היום - שדרות בן גוריון. שנת 934ו בערך. הצלם: לזר דונר