שדרוה רוטשילד. צולם בתקופה מאוחרת, אולי בשנות השלושים, כאשר העצים נראים במלוא תפארתם. מימין - דוד אליהו, שיצא עם הצלמים לבחור אתרים, ונהג להצטלם ברבים מהם. צלם לא ידוע