רחוב יונה הנביא. צילום מרחוב אלנבי לכיוון הים. מימין, הבית שכונה בית האונייה, בשל מבנהו. תוכנן בידי אלכסנדר לוי ב־922ו. שנות העשרים. צלם לא ידוע