רחוב אחד העם. מפינת רחוב השחר מזרחה. משמאל בית אחד העם. הכביש חסום בשרשרת, שנועדה לעצור את התנועה בשעות מנוחתו של אחד העם. ליד הבית, במגבעת, דוד אליהו. אמצע שנות העשרים. צלם vb ידוע