רחוב השחר. אחד מששת הרחובות הראשונים של תל אביב, נקרא על שם כתב עת שהוציא לאור פרץ סמולנסקין במאה ה־9ו. על שלט הבניין משמאל 'הפועל הצעיר‭.'‬ הבניין קיים עדיין, אך הבניינים מימין נהרסו לטובת מתחם מגדל שלום. ראשית שנות העשרים. צלם לא ידוע. אוסף ד"ר ירמיהו רימון