מימין; האחים אליהו; יוסף, מתתיהו ודוד משמאל; צילום של האחים מתתיהו ויוסף אליהו, על גג ביתם ברחי שלום עליכם פינת בן יהודה. הצילום, שהוא משנת ‭,1939‬ מציין חצי יובל לעלייתם: "אנו באנו ארצה לפני 25 שנה לבנות ולהיבנות בה"