למעלה, רחוב הרצל והגימנסיה. לגלויה זו קדמו מהדורות בחום, אך בזו נוספו צביעת יד, אנשים ועצים מלבלבים. משמאל נראה הדיליגינס, שהוביל עובדים ליפו. שנת ו 191 בערך. הצלם: אברהם סוסקין. אוסף ד"ר ירמיהו רימון