בני המשפחה ליד מצבתו המשופצת של דוד בן אליעזר לוי, שנפטר מטיפוס בשנת 1928