'האוהל/ שהוקם מעל קבריהן של שלוש נשים ממשפחה אחת (מצב האתר לפני שיקומו ב־ ‭(2009‬