מצבות בצורת אובליסקים (לפני השיקום ב־9ם‭.(20‬ שימו לב להזנחה ולהרס