מצבותיהם של רחל ושמעון רוקח, מניח היסוד לבית הקברות. מאחור - פירוט מפעלותיו