מצבה בדגם קבר רחל, המתאימה לנפטרת, אשה ואם שמתה בדמי ימיה