למעלה: ‭.1‬ הורה סוערת עם פריקת המטען הראשון (של שקי מלט) בנמל. 19 במאי 1936 י ‭.2‬ יצוא מטען התפוזים הראשון דרך הנמל. מאי 936 ו