75 שנה לנמל תל אביב הנמל העברי הראשון

יוסי גולדברג נמל תל אביב הוקם בעת 'המרד הערבי הגדול' ( מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ) בעקבות השבתת נמל יפו בידי הוועד הערבי העליון מאפריל . 1936 ההשבתה , שארכה שישה חודשים , כוונה נגד הבריטים אך נועדה לפגוע גם ביישוב היהודי . היישוב במרכז הארץ נותר ללא מוצא לים , ולכן לחצו ראשי היישוב על הבריטים לאשר פריקת סחורות בחוף תל אביב . מאז הקמת הנמל , ובעיקר לאחר קום המדינה , הוצעו תכניות שונות להרחבתו ולהפיכתו לנמל מים עמוקים , אך לאחר הקמת נמל אשדוד בסוף 1965 בא הקץ על נמל תל אביב . מאז ועד התחדשותו בראשית המאה ה , 21 הוזנח הנמל ונעלם מהתודעה הציבורית . משקלו הכלכלי של הנמל בסחר הימי של היישוב העברי היה מצומצם , למרות התקוות הרבות שתלו בו . איתורו של הנמל בצפון העיר הרחק ממרכז העסקים , ונסיבות היסטוריות בלמו את תכניות הפיתוח הגדולות שיועדו לו . הנמל כמעט שלא הטביע , על כן , את חותמו על העיר . למרות זאת הנמל היה יותר מ"אפיזודה 1 חולפת בתולדות היישוב , " והיה לסמל במאבק הלאומי ובמפעל רב חשיבות בדרך לעצמאות . פרט לשנות מלחמת העולם השנייה בהן עגנו בנמל סירות דיג , הנמל פעל ברציפות עד לסגירת שעריו בשנת 9...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל