שרונה לאחר העברת הבתים למקומם והרחבת הכביש. צילום מגג מגדלי עזריאלי. 2008