למעלה: בניינים במושבה הגרמנית שרונה לפני השימור: ‭.1‬ בית הקהילה הישן ובית הספר ברח' קפלן ‭,34‬ לאחר הזזתו ולפני שימורו‭.2 -,‬ בית בשרונה לפני השיפוץ; ‭.3‬ בית הבד בשרונה; ‭.4‬ בית גיאורג וולר לפני שימור.