שלט המתעד את הסליק של לח"י בבית הכנסת: "בבית כנסת זה שימשו המרתף ועליית הגג מחבוא נשק של לח"י. הבריטים גילוהו בעת העוצר הגדול ב־ג' באב תש"ו ‭(31.7.1946)‬ והנשק הוחרם‭."‬