איור של בית הכנסת הגדול משנות העשרים, מתוך חוברת שראתה אור במלאת 75 שנה לתל אביב