בתים בסגנון הבינלאומי בהשפעת הבאוהאוס בשדרה. צילום מ־937ו