השררה כמקום לאירועים היסטוריים מכוננים: חיים וייצמן מלווה במשמר כבוד בדרכו לקבלת פנים בהיכל העצמאות מטעם מועצת המדינה הזמנית שהוא שימש כנשיאה. 50 בספטמבר 1948