‭.1‬ אנדרטת המייסדים בשדי רוטשילד, הניצבת במקום שהיה בניין העירייה הראשון ומגדל המים, המסומל בברכה שבסמוך. צילום מאביב ‭.2 !2008‬ בית אליהו גולומב (מוזיאון היהגנה ‭,( 1‬ מראה הבניין משד' רוטשילד; ‭.3‬ חדר המגורים של משפחת גולומב; ‭.4‬ אולם היכל העצמאות שבו הוכרז על הקמת המדינה ב־4ו במאי ‭.5 11948‬ פסל דיזנגוף על סוסו שהוצב בחזית היכל העצמאות במלאת מאה שנה לתל אביב.