בתים בסגנון הבינלאומי בשד' רוטשילד: ‭.1‬ בית אנגל - בניין העמודים הראשון בתל אביב; הבית, ששימש כאטרקציה, איבד כיום מייחודו. משמאל: לאחר הקמתו ב־‭.1933‬ שדי רוטשילד ‭.84‬ זאב רכטר; ‭.2‬ בית רובינסקי, 937ו. הגלבוע ו פינת שינקין ‭.65‬ לי קורנגולד; ‭.3‬ בית סמואלסון, 932ו. שד' רוטשילד ‭.67‬ חי סוקולינסקי; ‭.4‬ בית אהרונוביץ, 933ו. שדי רוטשילד ‭.117‬ רפפורט; ‭.5‬ לוח שנקבע ברצפת השדרה (בפינת רדו' נחמני) המציין את בחירתה לאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו בשנת ‭,2003‬ זאת בשל הבתים הבנויים ברצף נדיר בסגנו