שדי רוטשילד בראשית שנות ה־‭,30‬ במבט ממגדל המים לעבר רדו' אלנבי, הנראה במרכז. מימין מלון גינוסר והרחק מאחוריו בית לוין. למטה משמאל יבית גולומב' כיום מוזיאון היהגנה/ הרחק משמאל נראה מגדל המים ברחי מזא"ה