הקיוסקים בתל אביב היו לאחד מסימני ההיכר של העיר, לחלק בלתי נפרד מיתל אביב הקטנה' ונושא להתרפקות ונוסטלגיה. הראשון שבהם הוקם כבר ב־910ו בשרי רוטשילד, בין רחי הרצל לנחלת בנימין. הקיוסקים, שנועדו למכור משקאות קרים, נתייחדו בצורתם המיוחדת - מעין פביליון בצורת משושה. הם נעשו מעץ ולא נשתמרו. בימינו הוסבו רבים מהם לבתי קפה מודרניים, בדרך כלל מבלי לנסות לשמר את צורתם המיוחדת. עם זאת רבים מהם הוקמו בשדרה בשנות ה־ם3 וה־40 בסגנון שונה מצורתם המקורית, ומהם שמצויים גס במקומות אחרים, כמו ברח' לילינבלום ‭.(6)‬