שדי רוטשילד במבט על ממלון גינוסר. השדרה הפכה בשנים האחרונות לריאה ירוקה, למקום בילוי ולתרבות פנאי, ולאחד ממרכזי המגורים, הבנקאות והמסחר היקרים והיוקרתיים ביותר בתל אביב, כעדות בנייני הפאר וגורדי השחקים הרבים באזור