למעלה: בית הוועד בשדי רוטשילד בתצלום משנות העשרים.