פסלים ויעירות אמנות בשדי רוטשילד: ‭.1‬ ברכת הפסיפס של נחום גוטמן בשדי רוטשילד; ‭.2‬ הכרזת המדינה בפסיפס של גוטמן: ‭.3‬ פתח דבר - פרולוג, 996ו. שדי רוטשילד ‭.96‬ עפרה צימבליסטה; ‭.4‬ פסל האקוודוקט, ‭.1996‬ שד־ רוטשילד ‭.23‬ ערן שקין. ‭.5‬ חלון לשדרה. רוטשילד ו‭.4‬ בוקי שוורץ; ‭.6‬ פסל האביב, ‭.1989‬ שד' רוטשילד ‭.123‬ דרורה דומיני