מראה הנמל והמחסנים בתצלום מ־985ו בערך, לפני עבודות השיקום שהחלו בשנת ו200