שרונה במהל ך העברת הבית ברחי קפלן ‭.30‬ מוסע דרומה למרחק כ־30 מי ממקומו המקורי