אולם בית הכנסת הגדול, הבימה וארון הקודש, שעוצבו מחדש ב־1969