בית הכנסת הגדול: עיטור הוית הכניסה בקרמיקה, מעשה ידי שרגא וייל