מגדל שעון בדמות בית כנסת 'החורבה' בישנות ה־10 משמאל לכניסה