קולנוע אסתר, היום מלון סתימה, ‭,1935‬ גרם המדרגות. כיכר 'צינה דיזנגוף, זמנהוף 2