פנים בית הכנסת וארון הקודש מושב זקנים ברחי אלנבי 89 מול בית הכנסת הגדול