מלון גינוסר (בן נחום‭.1921 ,(‬ אלנבי ‭.118‬ הבניין הציבורי הראשון שבנה מגידוביץ בתל אביב והראשון שהוקם כבית מלון